De Switch


De Switch, een afdeling van De Wissel vzw, biedt een plek aan meisjes die er tijdelijk verblijven. We zetten in op een open, warme sfeer waar iedereen zich welkom kan voelen. We weten dat we in ons  leven,  soms te kampen hebben met hindernissen, waar wij het belangrijk vinden te blijven zoeken naar stappen vooruit.